Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü

Topraklama Raporu; topraklama direnç değeri ölçümü, topraklama ölçüm değerinin raporlanması hizmetini Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı, 1kv üstü ve 1kv altı Emo topraklama yetki belgelsi olan olan Elektrik mühendislerimizle veriyoruz. Firmamızın SMM ve Büro Tescil belgeleri rapora eklenecektir. (TSE dahil tüm kurumlarda geçerlidir.)

Topraklama işleminde dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır :

a) Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak (topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az 20 m,bir toprak yüzeyi) arasındaki direncin (toprak elektrodu geçiş direnci, yayılma direnci) olabildiğince küçük olmasını sağlamak.

b) Cihazların, bina aksamının ve benzeri elemanların aralarında, işletme esnasında potansiyel farkı meydana gelmemesini temin etmektir.

Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar, tüm metal bölümler eş potansiyel baraları ve potansiyel dengeleyiciler ile birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur. Elektrik akımı farklı potansiyellere sahip iki nokta arasında oluştuğundan birbirine eşpotansiyel oluşturacak şekilde bağlanmış metal bölümler arasında elektrik akımı oluşmaz. Kaçak anında bile tüm noktalarda eşit potansiyel olacağından veya hiçbir iki nokta arasında potansiyel farkı oluşmayacağından herhangi bir tehlikede söz konusu olmayacaktır. Bu sistemde statik elektrik de oluşmayacağından statik elektrik kaynaklı yangın riski ortadan kalkacaktır.Alteksan | Yüksek Gerilim işletme Sorumluluğu | Topraklama Ölçümü | Topraklama Raporu | Topraklama | Partoner | Kompanzasyon Bakımı | Trafo Bakımı | Elektrik