+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Enerji Analizörü (Şebeke Analizörü) Nedir?

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

 

Günümüzde enerjiyi kaliteli kullanmak oldukça önemli bir konudur. Enerjiyi kaliteli kullanabilmenin ilk şartı onu her yönüyle izlemektir. Şebeke analizörleri ile elektriğin sahip olduğu her parametre ölçülebilir.

Bir elektrik dağıtım sisteminin parametreleri, enerji analizörü ile izlenir ve ölçülür. Enerji kalitesini artırmak için enerji analizörü kullanmak çok önemlidir. Örneğin, bir binadaki elektriksel atıkların azaltılması amacıyla yüklerin (klima, ısıtma gibi) maliyet ve ilişkilerinin hesaplaması yapılır ve elde edilen verilere göre enerji planı belirlenebilir. Enerji kalitesi ve şebeke analizi için ölçülen veriler, cihazlarda bulunan haberleşme özelliği ile uzaktan izleme ve kontrol yazılımlara aktarılabilir.

Enerji Analizörü ( Şebeke Analizörü ) Nedir?

Bir şebeke analizörü, tesislerdeki sistemlerin tüm elektriksel parametrelerini ölçmek için tasarlanmıştır. Yeni nesil şebeke analizörleri özel kompakt tasarımları sayesinde UPS, makine panoları, data ve sistem odaları, güvenlik kontrolü gibi uygulamalarda kullanılan Rack tipi panolarda daha az yer kapladığından ve multifonksiyonları sebebiyle tercih edilmektedir. Güç ve Enerji ölçerler, sistemdeki her bir fazın aktif, reaktif ve görünür güç değeri ile aktif, reaktif enerji değerini ölçmek için tasarlanmışlardır.

Bir enerji analizörü tek fazlı-üç fazlı sistemlerin RMS değerlerini, faz-nötr & faz-faz gerilimlerini, nötr akım, toplam akım, faz akımlarını, güç faktörünü, anlık aktif gücü (W), anlık görünür gücü (VA), reaktif gücü (VAr), frekansı (Hz), ortalama ve maksimum güçleri, harmonik bozulmasyı, saatte harcanan aktif gücü (Wh), indüktif reaktif enerjiyi (kVArh veya MVArh), kapasitif reaktif enerjiyi (kVArh veya MVArh) ve faz açıları gibi birçok parametreyi ölçüp kullanıcıya sunar.

Enerji Analizi ve Harmonikler

Enerji analizörü ile sinüzoidal olmayan dalga formları harmonikler de ölçülebilir. Bunun yanında çeşitli parametreleri görüntülenebilir ve bu verileri yazdırabilir, saklayabilir ve diğer benzer ağlara, bilgisayarlara gerekli yazımsal programları yükleyerek aktarabilirsiniz.

Bunun yanında birçok farklı elektrostatik analizör için de kullanılır. Elektrostatik enerji analizörü verilen özel enerjiye sahip iyonların veya elektronların geçişine izin vermek için elektrik alanı kullanan iyon optik bir araçtır.

Anadolu Üniversitesi, Enerji Bakanlığı’nın kamu kurumlarına Enerji Verimliliği projesini bildirmesi ile üniversitede enerji tüketimlerinin izlenmesi ve detaylı olarak verilerin tutulması için bir proje uyguladı. Bu proje kapsamında reaktif güç kontrol röleleri, uzaktan izleme yazılımlarının dışında 87 tane şebeke analizörü kullanıldı.

Detaylı Enerji Analizi

Kullanılan şebeke analizörleri ile tüm değerler ölçülerek kaydedildi ve analizleri yapıldı. Üniversitede kullanılan pahalı cihazların, harmonikler ve aşırı yüklenme gibi sorunlardan dolayı bozulmaları önlendi . Alarm sistemi ile bakım-onarım faaliyetleri düzenlendi. Çevre aydınlatmasında aşırı gerilimden kaynaklanan arıza sorunu çözüldü. Kompanzasyon sistemi ile önlenmesi gereken harmonikler belirlendi. Tesisleşmede yükün çeşitli zamanlar içinde yeni yapılanma için gerekli trafo yükü hesaplandı.

microsoft project 2019
izmir escort