+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Mekanik Enerji

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Mekanik enerji cismin mekanik hareketinden kaynaklanan enerji çeşididir. Bir cisim hareket ettiği zaman enerjiye sahiptir. Bu enerjiye kinetik enerji denir. Cismin yapabileceği hareket ile harcayabileceği enerjiye ise potansiyel enerji denir. Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına ise mekanik enerji adı verilir. Mekanik enerji, enerjilerin toplamıdır. Örnek vermek gerekirse; apartmandaki asansörün insan taşıması için mekanik bir enerjiye sahip olması gerekir. Mekanik enerji çeşitleri iki türlüdür;

Potansiyel Enerji
Kinetik Enerji

Duran bir cismin hareket etmesini sağlayan enerji türüne potansiyel enerji denir. Cisimlerin hareket halindeki enerjisine ise kinetik enerji denir.

Mekanik Enerji, cismin hareketi ile hangi konumda olduğu her zaman bağlantılıdır. Enerji korunumu yasasına göre; bir cismin mekanik enerjisinin sabit olduğunu, o cismin yerçekimi kuvvetine tabi olduğundan anlarız. Örnek vermek gerekirse bir sarkacı ele alalım. Salınım yapan bir sarkacın yerden yüksekliğinin minimum olduğu dikey konumda kritik enerjisi en büyük, potansiyel enerjisi de en küçük değerde olur. En yüksek potansiyel enerjiye ve en düşük kinetik enerjiye, sarkaç hızının 0 ve yerden yüksekliğinin en büyük olduğu salınım uç noktalarında olduğu zaman ulaşır. Sarkaç hareket ettiği sürece enerji bir şekilden başka bir şekile geçer. Hava direncinin yok sayıldığı ve sarkacın orta milindeki sürtünmesi gibi durumlarda mekanik enerji daima sabittir. Ayrıca yaptığı aktiviteden dolayı sistemin dışına küçük bir enerji verildiğinden, her salınım sonucunda enerji bir miktar azalır.

Karaman araç kiralama Karaman evden eve nakliyat