+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temas

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Ülkemizde üretim yapan santraller birbirlerine paralel bağlanarak enterkonnekte şebeke sistemini oluşturmaktadırlar. Bu sayede üretilen enerji üretim yapan yer ile bağımsız olarak tüm ülkeye kesintisiz olarak ulaştırılır. Elektriğin iletiminde rol alan şebekelere iletim şebekeleri, dağıtımdaki şebekelere ise dağıtım şebekeleri adı verilmektedir. Elektriğin sürekli ve kesintisiz bir şekilde üretilip dağıtılması için bu şebekelerin iyi bir şekilde planlanmış olması gerekir. Hem kayıpların önüne geçebilmek hem de elektriği güvenli bir biçimde uzak mesafelere taşımak için elektrik iletim ve dağıtımında farklı gerilim seviyeleri kullanılmaktadır. Gerilim ya da bir diğer adıyla voltaj, iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel fark demektir. 1 ve 1000V arası gerilim alçak gerilim olarak adlandırılmaktadır.

Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temasa Karşı Koruma

Alçak gerilim tesislerinde ülkemizde uygulanan mevzuata göre 5 farklı dolaylı temasa karşı koruma yöntemi bulunmaktadır. Bunlar:

  • Elektriksel ayırma ile koruma,
  • İletken olmayan mahallerde koruma,
  • Beslemenin otomatik olarak ayrılması ile koruma,
  • Koruma sınıfı II olan donanım kullanarak veya eşdeğeri yalıtım ile koruma,
  • Topraklamasız tamamlayıcı yerel (mahalli) eşpotansiyel kuşaklama ile koruma,

şeklinde gruplandırılabilirler.

Bazı Koruma Yöntemlerinin Ayrıntıları

Beslemenin otomatik olarak ayrılması ile korumasında beslemenin otomatik olarak ayrılması, bir arıza meydana geldiğinde, dokunma geriliminin değeri ve süresinden doğan, kişide patofizyolojik zararlı etkileri ortaya çıkması riski bulunduğunda gerekli olan bir koruma yöntemidir. Bu koruma düzeni, sistem topraklaması tipi ve koruma iletkenleri ile koruma düzenlerinin karakteristiklerinin koordinasyonunu gerektirir. Topraklama sisteminin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi döneminde bu hususlara dikkat edilmelidir.

Tamamlayıcı eşpotansiyel kuşaklama yönteminde ise sabit donanımın aynı anda erişilebilen bütün açıktaki iletken bölümleri ve pratikte mümkün ise, inşaat betonarmesindeki ana metal konstrüksiyon dahil bütün dış iletken bölümler bulunmalıdır. Eşpotansiyel sistem, prizler dahil bütün donanımın koruma iletkenlerine bağlanmalıdır. Tamamlayıcı eşpotansiyel kuşaklamanın etkinliği hakkında kuşku durumunda, aynı anda erişilebilen açıktaki iletken bölümler ile dış iletken bölümler arasındaki R direncinin R £ 50 V / Ia koşulunu sağladığı doğrulanmalıdır. Ia koruma düzeninin çalışma akımı olup artık akımlı düzenlerde, IDn ve aşırı akım düzenlerinde 5 saniyenin altında çalıştırma akımıdır.

Karaman araç kiralama Karaman evden eve nakliyat