+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerjisi, Jeotermal Enerjisi, Biyokütle enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Dalga Enerjisi ve Gelgit Enerjisi bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkilerinden bahsedecek olursak;

Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri

Güneş enerjisinde atmosfere zararlı gaz salınmaz. Sadece kurulum aşamasında çok az miktarda zararlı etkisi bulunmaktadır,

Akü destekli güneş enerjili sistemlerde, düşük bir ihtimal de olsa, akülerin içindeki sıvının suya karışma ihtimali bulunmaktadır,

Sadece kurulum aşamasında ambalaj atıkları olur, bunun dışında herhangi bir atık söz konusu değildir,

Güneş enerji tarlaları çok büyük alana gereksinim duyar, bu anlamda görüntü kirliliğine neden olabilir,

Güneş santralleri sadece kurulduğu bölgenin alanı göz önünde bulundurulduğunda, doğal ortamda yaşayan hayvanların alanını kısıtlamaktadır.

Güneş enerji tarlaları çok büyük alana gereksinim duyar, bu anlamda görüntü kirliliğine neden olabilir,

Güneş santralleri sadece kurulduğu bölgenin alanı göz önünde bulundurulduğunda, doğal ortamda yaşayan hayvanların alanını kısıtlamaktadır.

Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri

Rüzgar enerjisi, herhangi bir zararlı gaz salınımı yapmaz, bu açıdan atmosfere etkisi de yoktur, Rüzgar enerjisinin su kirliliği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır,

Rüzgar santrallerinin atıkları yoktur, dolayısı ile atık olarak çevreye olumsuz etkileri yoktur,

Rüzgar türbinleri, çok büyük oldukları için görüntü kirliliğine sebep olurlar,

Rüzgar türbinleri çok gürültülü çalışırlar, bu da ses kirliliğine neden olur,

Rüzgar türbinleri oluşturdukları hava akımından dolayı kuşları kendisine çeker, kuşlar bu hava akımından kurtulamadığı için türbinlere çarpıp ölmektedir.

Jeotermal Enerjisinin Çevresel Etkileri

Jeotermal kaynaklar kullanılırken atmosfere karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi zararlı gazlar salmaktadır,

Ses kirliliğine sebep olmaktadır.

Hidrojen Enerjisinin Çevresel Etkileri

Hidrojen enerjisi en temiz enerji kaynağıdır. Çünkü bu enerji türü yakıldığı zaman sadece su açığa çıkmaktadır. Çevreye hiçbir zararlı etkisi bulunmamaktadır.

Biyokütle Enerjisinin Çevresel Etkileri

Biyokütle enerjisi birkaç yöntemle elde edilebilmektedir. Bunların içerisinde çöplerin ve atıkların kullanılması ile elde edilen enerji üretim yönteminde, bazı zararlı gazlar açığa çıkmaktadır. Genel anlamda çevreye etkisi çok azdır.

Dalga Enerjisinin Çevresel Etkileri

Dalga enerjisi ses ve görüntü kirliliği oluşturur. Ayrıca mekanik olarak çalıştığı için herhangi bir yakıt gereksinimine ihtiyaç duymaz. Bu anlamda çevreye atık ve gaz salımı yapmaz.

izmir escort