+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Biyokütlenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

Biyokütle, birçok değişik cinslerden oluşmuş bir organizmaya veya organizmalara ait fosilleşmemiş ve yaşayan moleküllerin belirli bir zamanda sahip olduğu belirli bir kütle olarak tanımlanan bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Türkiye’de yenilenebilir enerji üretim oranı içinde biyokütle enerjisi üçte ikilik gibi yüksek bir paya sahiptir. Bunun başlıca sebepleri arasında, ülkemizde biyokütle enerjisi için kullanıma elverişli tarım alanlarının escort woman ciddi sayıda olması, yine büyük bir sayıda orman varlığı ve geçmiş yıllarda sürekli olarak artan şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte şehirlerin ihtiyacı olan enerjinin artması da önemli etkenler arasındadır. biyokütleden elde edilen bioyakıtları 3 grupta toplanmaktadır bunlar ise :

Katı Bioyakıtlar : Peletler Sıvı

Bioyakıtlar: Biodizel, Bioethanol,

Gaz Bioyakıtlar: Biyogaz, Biosentez, Biohidrojen

Biyokütlenin Avantajları Nelerdir ?

 • Biyokütleden enerji elde edilmesi için, daha çok sebze ve meyve işçiliğine gerek duyulduğundan biyoenerjinin alanı özellikle kırsal kesimde iş alanları oluşturma doğrultusunda ideal bir seçimdir.
 • Özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşılaşmış olduğu en büyük sorunlardan biri olan kırsal kesimlerden büyük ve orta ölçekli şehirlere göç olayını da bu şekilde önlemek mümkün olabilir.
 • Biyokütle santralleri oldukça çorak alanlarda da kurularak daha önce yararlanılamayan toprak ve arazilerin kullanılması ve kırsal alanların yetiştirme ve ekim açısından değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
 • Biyokütle enerjisi, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde çok büyük bir potansiyele sahip olup güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi arada var olup arada olmama durumu bu enerjide asla gözükmez sürekli enerji sağlayabilen bir kaynak olması yönünden çok önemlidir.
 • Biyokütle enerjisinin kolay depolanabilir olması nedeniyle diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok daha fazla avantaj sağlamaktadır.

Biyokütlenin Dezavantajları Nelerdir ?

 • Su ihtiyacı çok fazladır.
 • Verimleri çok yüksek değildir.
 • Geniş yerleşim bölgelerine ve geniş alanlara ihtiyaç duymaktadır.
 • Tarım alanları bakımından büyük rekabet oluşturur.
 • Petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarla yaslandırıldığında enerji verimi onlara göre düşüktür.
 • Ekilmesi, işlenmesi ve kullanılması uzun süreler almaktadır.
avast premier
izmir escort