+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

İletişim Sistemleri ve Bilgi İşlem Tesisleri için Topraklama

 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

Topraklamalar Yönetmeliğine göre iletişim sistemleri:

 • Her çeşit ve büyüklükte, hatlı veya hatsız iletişim yapabilen telefon, yazı ve resim iletişim tesisleri,
 • Kısa mesafeli el telsizleri,
 • Akustik ve optik göstergeli çağırma, arama ve sinyal tesisleri,
 • Ses düzenleri,
 • Elektriksel çalışma saati tesisleri,
 • Yangın, hırsız ve soygun tehlikesi alarm tesisleri,
 • Diğer tehlike uyarı ve güvenlik tesisleri,
 • Raylı sistem ve trafik sinyalizasyon tesisleri,
 • Uzaktan kumanda tesisleri,
 • İletişim (kuranportör vb) düzenleri,
 • Radyo, televizyon, ses ve görüntü aktarma tekniği tesisleri.

gibi örnekleri olan tesislerdir. İletişim cihazları ise yukarıda adı geçen tesislerde kullanılan cihazlardan oluşmaktadır. Topraklamanın kuralları TS 40’a uygun bir fiş ve priz ile bağlanan veya benzeri donanım için, toprak kaçak akımı TS EN 60950’de belirtilen sınırları aşan ve kaçak akımı, TS EN 60950’de belirlenen kurallara uygun olan, bilgi işlem donanımının binanın elektrik güç tesisatına bağlanmasında kullanılmaktadır.

İletişim Sistemleri ve Bilgi İşlem Tesisleri için Topraklama Kuralları

İletişim sistemleri ve bilgi işlem tesislerinde yapılan topraklamada ana amaç yaşam ve nesnelerin korunması ile çalışma güvenliği oluşturmaktır. İletişim tesisleri ve cihazları, dokunulabilecek kısımlarında işletme açısından koşulları kontrol edilmeli ve bir gerilim meydana gelmeyecek şekilde planlanmalı, imal edilmeli, kurulmalı ve bakımları yapılmalıdır. Koruma düzenleri, kendileri için geçerli olan standartlara uygun olmalıdır. Bunlar, elektrik değerleri (örnek olarak yalıtım dirençleri veya çalışmaya başlama gerilimleri), toz, yoğunlaşmış su ve benzerleri gibi dış etkilerle zararlı değişimlere uğramayacak şekilde düzenlenmelidir. Koruma düzenleri, koruma iletkenleri veya fonksiyon topraklaması ve koruma iletkenleri üzerinde bulunmamalıdır.

İletişim cihazlarının imalatı sırasında ve iletişim tesislerinin kuruluşunda, yaşam, sağlık ve nesnelerin tehlikelerden korunması için güvenlik koşullarının yerine getirilmiş olup olmadığı tespit edilmelidir. Buradaki kontrol, gözle muayeneyi, denetimi ve ölçmeyi kapsamaktadır. Gözle muayenede:

 • İşletme elemanlarındaki zarar ve noksanların görülüp görülemediği,
 • İşletme elemanlarının ilgili standartlara uygun olup olmadıkları ve öngörüldüğü şekilde yerleştirilip yerleştirilmedikleri,
 • İletkenlerin hatasız, kusursuz ve bağlama şemalarına uygun olarak bağlanmış olup olmadıkları,
 • Koruma düzenleri ve koruma iletkenlerinin istenildiği şekilde düzenlenmiş ve işaretlenmiş olup olmadığı,
 • İsim plakalarının, anma değerlerinin, norm renklerin istenilenlere uygun olup olmadığı,
 • İstenilen kapak veya mahfazaların mevcut olup olmadıkları, tespit edilir.
izmir escort