+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Jeneratör Topraklaması Nasıl Yapılır

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Jeneratör topraklaması, elektrik kaçakları ve arızalara karşı canlıları ve elektrik tesisatını korumak amacıyla yapılır.
Mobil setler toprağa bağlanamaz ve esnek kablo bağlantıları nedeniyle kolayca zarar görebilir. Jeneratör setleri, genellikle transformatörlerden çok daha düşük kısa devre akımlarına escort anıları sahiptir (nominal akımın 20 katı yerine 3 katı kadar). Bu anlamda dolaylı temasa karşı koruma için gerekli açma koşulları, normal beslemede çalıştırılacak boyutta olan cihazlarca sağlanması imkansızdır.

Taşınabilir(Portatif) Jeneratör Setleri

Birkaç kVA ile sınırlı tesisler için genellikle taşınabilir jeneratör setleri kullanılır. Bunlar dirtekt az sayıda alıcıyı besler. Setin açıkta bulunan iletken parçaları ve set donanımları koruyucu bir iletkenle birbirine bağlanmalıdır. Her devre bir kaçak akım koruma rölesi(KAKR) ile i∆n ≤ 30 mA olacak şekilde korunmalıdır. Setin KAKR olmayan bir veya daha fazla güç soketi varsa, 1 m’den daha az bir mesafe de devre başına bir adet KAKR olmalıdır. Bu sistemde topraklama ve nötr kutbu erişilebilir olmadığı için, tesis bir IT topraklama sistemi olarak çalışacaktır.

Geçici Tesisler İçin Mobil Jeneratör Setleri

10 kVA’dan büyük güçlerde tercih edilir. Bunlar daha büyük tesislere enerji sağlar. Setin açıkta bulunan iletken kısımları, koruyucu bir iletkenle kullanılan cihazların iletken kısımlarıyla bağlanmalıdır. Elektrik çarpmalarına karşı koruma, sette bir araya getirilmiş tüm hatları tek noktadan koruyan bir kaçak akım koruma rölesi (iΔn < 30 mA) tarafından sağlanır. Beslenen devreler arasında diferansiyel koruma için gereksinimler varsa, 1 m’ den daha az bir mesafede oldukları sürece, her bir hatta ikincil kaçak akım koruma cihazı monte edilebilir. Güvenilir bir topraklama bağlantısı kurma durumu varsa, tesis TN-S topraklama sistemi modunda çalışabilir.

Tek Seferlik Besleme Ve Sabit Tesis İçin Mobil Jeneratör Seti

Sabit bir tesis için şebeke beslemesi yerine jeneratörün tek seferlik beslemesi şebekeyi sistemden izole ettikten sonra gerçekleştirilmelidir. Genellikle kilitleme sistemi ile tutulan ana devre kesicisi manuel olarak açılma yoluyla şebekeden ayrılmayı sağlar. Tüm sistemlerde (TT, IT, TN) jeneratör grubunun açıkta kalan iletken kısımları, tesisin topraklama ağı ile bağlantılı olmalıdır. Setin nötrü için bir yerel topraklama bağlantısı kurulabiliyorsa, toprak, tesisin eş potansiyel bağlantısına bağlanmalıdır. Eğer bu işlem mümkün değilse veya yapılmazsa, jeneratörün nötrü erişilebilir olmaması halinde tesis bir şebeke olarak çalışacaktır. Jeneratörün nötrü erişilebilir olması halinde ise, nötrle birleştirilmiş bir koruyucu iletken (aynı kesitte) üzerinden veya en az 16 mm2 arıza durumu için boyutlandırılmış bakır kablo üzerinden sabit tesisin koruma devresine bağlanmalıdır. Tesis bu kurulumun ardından bir TN-S veya TT sistemi olarak çalışacaktır.

Sabit Tesisler İçin Sabit Jeneratör Setleri

Set bir yedek güç kaynağı, normal besleme ile aynı nötr topraklama sistemini kullanmalıdır. Asgari kısa devreler için dolaylı temasa karşı koruma şartları kontrol edilmeli ve kurulum daima normal beslemeden ve jeneratör setinden sağlanmalıdır. Güvenlik hazırlıkları, tercihen bu sistemlerle veya TN sistemi koşullarında oluşturulmalıdır.

Karaman araç kiralama Karaman evden eve nakliyat