+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

 

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım hatlarından bulunan cihazlarda meydana gelebilecek herhangi bir kaçağa karşı alınan önlemlere “topraklama” denir. Topraklamanın hayati önemi olduğundan her tesis topraklama yapmak zorundadır. Üç çeşit topraklama vardır. Bunlar “koruma topraklaması”, “işletme topraklaması” ve “fonksiyon topraklaması”dır.

Koruma Topraklaması

Oluşabilecek tehlike anında canlıların çarpılmasını engellemek amacıyla yapılan bir topraklama çeşididir. Cihazların izole edilmemiş ya da edilemeyen kısımları topraklama iletkeni ile ya bir topraklanmış bölüme ya da bir topraklayıcıya bağlanır. Bu bölgede yapılacak koruma topraklaması için ölçülen toprak direnci 5 Ω altında olmalıdır. Bu koruma topraklamasında amaç canlıların can güvenliğini sağlamak, cihazlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir zararı önlemek ve tesisteki kesicilere açtırma yaptırmaktır. Fakat bu topraklama yönteminin çok iyi bir metot olmadığı ve değişik sakıncalarının olduğu da açıklanmıştır.

İşletme Topraklaması

Elektrik tesislerinde işletme akım devrelerine ait bir noktanın topraklanmasına denir. Cihazların ve tesislerin normal işletmeleri açısından bu topraklama gerekir. İşletme topraklaması iki çeşittir. Bunlardan birincisi “Direkt Topraklama”dır. Bu çeşitte topraklama üzerinde topraklama empedansından başka hiçbir direnç bulunmaz. Örneğin şebekenin yıldız noktasının direkt topraklanması bu cins bir topraklamadır. İkincisi ise “Endirekt Topraklama”dır. Bu çeşitte ise topraklama ek bir ohmik, endüktif ve kapasitif direnç üzerinden yapılır. İşletme topraklaması, işletmenin akım devresinin toprağa karşı potansiyelinin belirli bir değerde bulundurulmasını sağlar. Genellikle OG sistemlerinde bu topraklama kullanılır. Yapılacak olan işletme topraklaması için toprak direnci 2 Ω altında olmalıdır.

Fonksiyon Topraklaması

Bir iletişim tesisinin ya da bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılması gereken bir topraklama çeşididir. Yıldırımdan korunmak amacıyla yapılır. Herhangi bir yıldırım düşmesi sonucunda işletmede bulunan bir cihazın zarar görmesini engeller. Bu bölgede ölçülecek olan toprak direnci 10 Ω altında olmalıdır. Örnek verecek olursak raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklaması ve telsiz haberleşme sistemleri topraklaması bu çeşit birer topraklamadır.

autocad lt
izmir escort