+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Direk Tipi Trafo Merkezleri

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Trafolar, elektrik tesislerinde gerilim yada akımı yükseltip-alçaltmayı sağlayan elektrik makineleridir. Trafolar, elektromanyetik indüksiyon kuralına göre, frekansta değişme olmadan çalışırlar. Elektrik enerjisinin tüketicilere güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulaştırılması için yükseltilmesi gerekir. Bunun için her güçte ve ortamda çalışabilecek transformatörler üretilmiştir.

Trafo Merkezleri

Elektrik tesisleri için çok önemli olan transformatör merkezleri 4 grupta incelenir;

  • Direk Tipi Trafo Merkezleri,
  • Bina Tipi Trafo Merkezleri,
  • Açık Tip (Şalt Sahası) Trafo Merkezleri,
  • Yeraltı Trafo Merkezleri.

Direk Tipi Trafo Merkezleri

Direk tipi trafo merkezleri, genellikle her mahalle girişinde ya da bir tesisi beslemek için kullanılır. Tesis edilmesi ekonomik açıdan uygun ve hızlı olması, bu tesislerin farkını ortaya koymaktadır.

Bu trafo merkezlerinin amacı, orta gerilimi, 220 volta dönüştürmektir. 400 kVA’a kadar direk üzerine trafo konulabilir. 400 kVA den büyük trafolar için, bina veya açık tip trafo merkezleri tesis edilmelidir. Daha çok kafes tipi ve beton direklere tesis edilirler.

Direk tipi trafo merkezinin ana bileşenleri; trafo, orta gerilim ayırıcı, parafudr, dağıtım ve ölçüm panosudur.

Orta Gerilim Ayırıcı

Orta gerilim ayırıcı, elektrik tesislerinde yüksüz açma kapama yapılabilen şalt sistemidir. Her gerilimde çalışabilecek şekilde üretilir. Direk tipi trafo merkezlerinde harici bıçaklı-sigortalı tip ayırıcılar kullanılır. Genellikle trafo direğine monte edilirler, fakat bazı durumlarda trafo direğinden bir veya iki direk öncesine de monte edilebilirler.

Ayırıcı kumandası ise teknik personel tarafından direğe monteli ayırıcı kumandası ile yapılır. Ayırıcı mutlak yüksüz iken kumanda edilmelidir, yoksa ayırıcı kontakları ve ayırıcıyı açan personel zarar görür.

Orta Gerilim Parafudru

Elektrik tesislerinin hemen hemen hepsinde bulunan parafudrlar, direk tipi trafo postalarında da koruma görevi yaparlar. Asıl görevi, iletim hattında ortaya çıkan aşırı gerilim yükselmesi halinde, fazla gerilimi toprağa aktarmaktır. Faz iletkeni ile toprak arasına bağlanırlar.

Ölçüm Panosu

Ölçüm panosunun içinde bazı koruma röleleri, zaman röleleri, ölçüm trafoları cihazları ve hattın çektiği akım gibi bilgileri teyit etmek için kullanılırlar. Ayrıca bir arıza ortaya çıktığında şalterle enerjiyi kesmek için kullanılır. Ölçüm panosunun içinde dağıtım panosu ve tesise göre kompanzasyon panosu da bulunabilir.

Karaman araç kiralama Karaman evden eve nakliyat