+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Trafo Merkezi Otomasyon Gereksinimleri

 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

Trafo merkezleri, otomasyon sistemleri tarafından kontrol edilir. Trafo merkezi otomasyonu çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklığı gidermek için bazı gereksinimlere ihtiyaç vardır. Bu tür durumlarda merkezdeki mühendisler ile beraber, trafo merkezinin ekipmanlarını imal eden firmalarla da ortak çalışmalar yapılmalıdır.

Bu çalışmada nesne ve servis modellerinin detaylı olarak incelenmelidir, bunun sonunda hangi ayarlamaların yapılabileceğine dair net çözümler oluşturulabilir. Bunun yanında ekipmanlardaki eksiklerin tespit edilmesi, ar-ge çalışmalarına da bir katkı sağlayabilir.

Trafo merkezi otomasyonunun etkin bir şekilde çalışması için gerekli işlemler şöyledir;

 • İşlevsel Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • Mantıksal Düğüm ve Kullanılabilir Verileri Belirlenmesi
 • Veri Değişimlerini Belirlenmesi ( Trafo Merkezi ve Harici Sistemlerde)
 • Uygunluk Testinin Belirlenmesi
 • Yapılandırma Araçlarının Belirlenmesi

İşlevsel Gereksinimleri Belirleme

Trafo merkezindeki mühendislerin yapması gereken en kritik adım fonksiyonel gereksinimleri belirlemektir. Bundan sonra elde edilen sonuçlar, daha etkili ürünlerin üretilmesi adına firmayla paylaşılabilir. İşlevsel ihtiyaçların geliştirilmesi, IEC 61850 gerekliliklerinin belirlenebilmesi için önceliklidir.

Mantıksal Düğüm ve Kullanılabilir Verilerin Belirlenmesi

Trafo merkezi mühendisleri, IEC 61850 kılavuzunu takip ederek bu işlemi süratli bir şekilde gerçekleştirebilirler.
Mantıksal düğüm belirlemede önemli noktalar şunlardır:

 • İşlevsel gereksinimlere göre, mantıksal düğümlerde hangi opsiyonel verinin öncelikli olarak işlenmesi gerektiğine karar verilmelidir.
 • İşlevsel gereksinimlere göre, hangi aygıtlar için hangi mantıksal düğümlerin gerekli olduğu belirlenmelidir. Firma üreticilerinin, farklı denetleyicilerde farklı mantıksal düğümler seçmesinde sakınca yoktur. Ancak mantıksal düğümlerin listesi ortak işlevsel gereksinimleri karşılamak için aynı olmak zorundadır.

IEC 61850 Veri Değişimlerinin Belirlenmesi (Trafo Merkezinde)

Trafo merkezindeki cihazlar arasında paylaşımı yapılacak veriler tanımlanmalıdır. (Özellikle de koruma cihazları ve devre kesicileri arasındaki) Bunun yanında trafo merkezindeki kapalı-çevrim fonksiyonuna sahip diğer bölümlerdeki ekipmanlarında tanımlanması gerekir. Bu verilerde sağlıklı bir işleyiş için günlük olarak rapor edilmelidir.

Bu işlem trafo merkezi çalışanları ve ekipman sağlayıcıları ile birlikte gerçekleştirilmelidir.

IEC 61850 Veri Değişimlerinin Belirlenmesi (Harici Sistemlerle)

Modelleme tekniklerinin kullanılması, farklı sistemler arasındaki karmaşık etkileşimlerin belirlenmesi konusunda önemlidir. Bu aşamada aşağıdaki konular oldukça önemlidir;

 • Hangi kullanıcılar hangi verilere ihtiyaç duyar?
 • Bu verilerin kaynakları nelerdir?
 • Birincil kaynaklar kullanılamıyorsa yedek veriler sağlanabilir mi?
 • Veriler ne kadar kritik?
 • Verilerde güç sistemi sorunu görünüyorsa ne yapılmalıdır?

Kontrol ve parametre ayarları:

 • Kimlerin hangi cihazların ayarlarını değiştirmesine izin verilmeli?
 • Ayar değişikliklerine ne zaman izin verilmeli?
 • Bireysel kimlik doğrulaması kullanılmalı mı?
 • Sistemin kapanması vb. gibi kontrol işlemi başarısız olursa ne yapılmalıdır?

Uygunluk Testini Belirlenmesi

Otomasyon sisteminin çalışabilirliğini sağlamak için firmaların ürettikleri cihazlar IEC 61850 uygunluk testini geçmelidir. Uygunluk testinin prosedürleri 2004 yılında IEC 61860’ın 10. bölümünde sabitlenmiştir.

IEC 61850 Yapılandırma Araçlarının Belirlenmesi

Üretici firmaların, nesne modellemelerini, iletişim hizmetlerini, ağ yönetimini, ağ güvenliğini sağlamak ve yönetebilmek için kullanılabilecek ekipmanlar sunması, hayati önem taşır.

izmir escort