+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Transformatör Donanım ve Koruma Cihazları

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Elektrik dağıtım sistemlerinde, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini iletmek için birçok elektriksel ekipmandan faydalanılmaktadır. Bu ekipmanlar içerisinde en önemlisi transformatörlerdir. Kesintisiz bir elektrik enerjisi için transformatörlerin sorunsuz çalışması gerekir. Bunu sağlamak için de transformatörler birçok koruma ve takip cihazı ile donatılırlar.

Manyetik Yağ Seviye Göstergesi

Bu cihaz transformatör tankının içerisindeki yağın, transformatörün çalışması veya dış etkenlerden dolayı seviyesinin değişmesini gösterir. Yağ seviyesindeki artış veya azalış yüzen cismin ucuna bağlı olduğu kolun aşağı veya yukarı hareket etmesini sağlar. Bu kol konik bir dişli ile göstergeye manyetik bir şekilde bağlanmıştır. Bunun yanında, gösterge bir ucundan cıva anahtarına bağlanmıştır. Gösterge kadranın boş yazan kısmına yaklaşınca sesli bir alarm verir, bu yağ seviyesinin çok düşük olduğunu belirtir.

Buchholz Rölesi

Bir transformatörde meydana gelebilecek bir arıza sebebi ile gaz oluşturursa, bu gaz transformatör tankı ile yağ tankı arasında bulunan buchholz rölesinde birikir. Gaz belli bir seviyeye geldiğinde şamandıralı kontak düşer ve sisteme bir sinyal gönderir. Bu sinyal alarm sinyalidir. Yağda veya transformatörde ciddi bir arızanın meydana geldiğini bildirir. Gaz birikmeye devam eder ve kritik bir seviyeye gelirse ikinci bir şamandıralı kontak da harekete geçerek kesicinin açmasına sebep olur ve böylece transformatör izolasyonundaki eksiklikten dolayı oluşabilecek büyük bir arızanın önüne geçilmiş olunur.

Röle de biriken gazın miktarı arıza anında ortaya çıkan enerji miktarıyla orantılıdır. Kısmi deşarjlar ve düşük sıcaklıklarda oluşacak gazlar yağda kolaylıkla çözülebilir, bu yüzden röleden alınan yağdan elde edilen sonuçlar yanlış olabilir. Ayrıca kısa devre ve ark oluşumu gibi durumlarda oluşacak gaz miktarı fazla olur. Bu yüzden buchholz rölesinden alınacak gaz örneğinin arızadan hemen sonra alınması gerekir. Bu mümkün değilse yağda çözünmüş gaz analizi testine başvurulmalıdır.

Nem Alıcı ve Silikajel

Transformatör çalışırken genleşme tankına giren havanın nemini almak için kullanılır. Transformatör kazanı içindeki izolasyon yağının ısısı azalınca hacmi küçülür, küçülme miktarı kadar hava alt kapaklardan emilir. Bı sırada yağ, toz ve yabancı maddelerin birikimine engel olur. Daha sonra emilen hava kurutma (silikajel) maddesi ile etkileşime geçerek nemini bırakır. Transformatör kazanı içerisindeki izolasyon yağının ısınması ile genleşme kabı içindeki hava tekrar nem alıcısından ters istikamette dışarı akar.

Basınç Emniyet Ventili

Transformatör içerisinde oluşan ani basınç yükselmesinde kalibre edilmiş bir yaya bağlı olarak transformatörün içindeki yağ dışarı atılır ve iç basınç düşürülür. Açma sinyali vererek transformatörün enerjisini keser.

Yağ Kesme Çekvalfi (Shutter)

Bu cihaz basınç emniyet ventilinin devreye girdiği durumlarda oluşabilecek herhangi bir yangının, genleşme tankından basınç emniyet ventili aracılığıyla akacak yağ tarafından beslenmesini ve büyümesini engellemek amacıyla kullanılır. İçinde bir yay sistemi vardır ve genleşme deposundan kazana akış belirli bir hızı ve basıncı aşarsa akışkan kuvveti yay kuvvetini geçerek yayın bağlı olduğu plakayı hareket ettirir ve yağ akışını keser.

Yağ ve Sargı Sıcaklık Termik İmajları

Transformatörün yağ ve sargılarında oluşabilecek aşırı ısınmalarda açma yaptırmasının yanında transformatörün belirli bir sıcaklığa ulaşmasıyla birlikte radyatörlerin altında bulunan ve transformatörün soğutmasında kullanılan motorların devreye girmesini sağlamaktadır.

izmir escort