+18 Hikayeler - seks hikayeleri - porno - escort montpellier - Halkalı escort bayan

arama

Kullanım Yerlerine Göre Direkler

  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Direkler kullanım yerlerine göre durdurucu, köşede durdurucu, taşıyıcı, köşede taşıyıcı, nihayet, branşman, tevzi ve geçit direkleri olmak üzere 8 çeşittir;

Durdurucu Direkler: Enerji nakil hatlarının doğrusal olarak geçtiği yerlerde, iletkenlere gelen gerilme kuvveti durdurucu direkler ile sağlanır. Enerji nakil hatlarında 7 taşıyıcı direkten sonra 1 durdurucu direk kullanılması gerekir. Taşıyıcı direklere asılmış ve bunlarla taşınan hat iletkenlerinin güzergâh boyunca belirli uzaklıklarda sabit ve sağlam noktalara bağlanmış, gerilmiş olmaları gerekir. Tel kopması, direk devrilmesi vb. bozukluk hâlinde arıza iki direk arasında sınırlı kalır.

Köşede Durdurucu Direkler: Enerji nakil hava hatlarının köşe noktalarında kullanılan ve durduruculuk görevi yapan direklerdir. Düz doğrultuda giden hattın, büyük sapmalarında kullanılırlar.

Taşıyıcı Direkler: Hava hatlarında durdurucu direkler arasında iletkeni taşımak yani iletkenin ağırlığını kaldırmak için kullanılan direklerdir.

Köşede Taşıyıcı Direkler: Doğrusal olarak giden hattın yön değiştirdiği yerlerde (küçük sapmalarda) kullanılan direklerdir.

Nihayet (Son) Direkleri: Enerji nakil hatlarının başında ve sonunda kullanılır. Hattın tek taraflı toplam gerilme kuvvetine uygun durumda olan direklerdir.

Branşman Direkleri: Hava hatlarında taşıyıcı ve köşede taşıyıcı durumda olan direklerden bir veya iki yönde kol hattı ayrılan taşıyıcı ve köşede taşıyıcı direklerdir.

Tevzi (Dağıtım) Direkleri: Enerji nakil hava hatlarında ikiden fazla nihayet bağı ile bağlı olan hatların tevzi edildiği direklere denir. Direkteki hatlardan kesiti en büyük olan hat, ana hattır. Bunun dışında kalan diğer hatlar bu ana hattın birer kolu durumundadır. Ana hatlarla bu direklere kadar gelen enerji, bu direkten ayrılan kollarla daha küçük kapasiteli enerjiler hâlinde dağıtılır.

Geçit Direkleri: Geçit mesafesi uzun, nehir, boğaz, kanal, kara yolu gibi yerlerde geçişlerde (atlamalarda) kullanılan direklerdir.

Gerilim Seviyelerine Göre Direk Çeşitleri

Gerilim seviyesine göre direk çeşitleri 4’e ayrılır;

Alçak Gerilimde Kullanılan Direkler

1kV’a kadar olan alçak gerilimde kullanılan direklerdir. Ağaçtan, demirden veya betondan yapılabilir. Bazı hallerde aynı direkte hem alçak gerilim hattı hem de orta gerilim hattı çekilmektedir.

Orta Gerilimde Kullanılan Direkler

1kV – 34,5kV arasında kullanılan direklerdir. Boyları 9 m-25 m arasında değişir. Ağaç, beton ve demir direk olarak üretilirler. Orta gerilimde ağaç direkler acil durumlar için kullanılırken genelde demir veya beton direkler tercih edilir. Diğer ülkelerde orta gerilimde beton direk çok tercih edilmemektedir. Genellikle ağaç galvaniz direkler tercih edilmektedir.

Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler

34,5kV – 154kV arasındaki gerilim için tasarlanan galvaniz saclı, vidalı, kafes ve A tipi direklerdir. Boyalı kaynaklı demir direklerin ortam şartlarında etkilenmemeleri için boya ve koruyucu tabakalar sürülür. Koruyucu tabakaların düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Her tip iletken için çeşitli tip ve boyda direk vardır.

Çok Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler

154kV- 380kV arasındaki gerilim için galvaniz saclı, vidalı kafes ve A tipi direklerdir. Çok yüksek gerilim direklerinin tamamı kafes demir direklerdir. Direklerin ana elemanları olan köşebent parçaların boyutları ve malzeme kalitesi kullanılacakları kuvvetlere göre imal edilir.

coreldraw
Karaman araç kiralama Karaman evden eve nakliyat